ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

a

Η TSG

διανύει τον όγδοο χρόνο επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της καφεστίασης.

Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις, εκπαιδεύοντας το προσωπικό της και έχοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επαγγελματιών στο χώρο του καφέ καθώς και στις υψηλές απαιτήσεις των roasters espresso.

Στόχος της TSG είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης υψηλής ποιότητας για κάθε επαγγελματία.

Εισάγει και εμπορεύεται μηχανολογικό εξοπλισμό από αναγνωρισμένους οίκους της Ιταλίας στο χώρο της καφεστίασης και είναι σε θέση να παρέχει καινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό καθώς και γνήσια ανταλλακτικά.